logo-alfabryggan-350×100

Produkter taggade med Reittitiimi

Reittitiimi.Oy är ett företag som specialiserar sig på att designa, bygga och montera större och mer avancerade bryggmodeller, oftast i stål men även i polyeten. Företaget har etablerat sig som en ledande aktör inom bryggkonstruktion tack vare sin spetskompetens och innovativa lösningar. Grundaren och ägaren, ingenjör Tapio Sarkola, har en omfattande karriär och erfarenhet av design och konstruktion av stora bryggprojekt, inklusive flytbryggor, pontonbroar, GC-broar och angöringsbryggor. Dessa konstruktioner är inte bara ett miljövänligt alternativ till traditionella betongbryggor genom sin möjlighet till återanvändning och återvinning, utan de erbjuder också en exceptionell livslängd på upp till 100 år utan att absorbera vatten, luta eller sjunka. Med sitt engagemang för hållbarhet och kvalitet bidrar Reittitiimi.Oy till en mer hållbar framtid inom marina konstruktioner.


Do you want to hide this popup?