logo-alfabryggan-350×100

Småbåtshamn

E-handel med produkter och underkategorier för Småbåtshamn

Läs mer om kategorin Småbåtshamn

En båthamn bör vara en plats där alla kan trivas. För de som äger båtar är hamnens funktionalitet, tillförlitlighet och säkerhet av yttersta vikt. En välrenommerad hamn blir snabbt känd även utanför lokalområdet. Se till att just er hamn uppfyller båtägarnas behov och krav. Vi designar högkvalitativa båtbryggor och småbåtshamnar som är skräddarsydda efter platsens förutsättningar och funktion, med en expertis som kommer från lång erfarenhet och ett urval av noggrant utvalda tillverkare. Laaksos flytbryggor är uppbyggda av slutna HD-polyetenpontoner som är extremt slitstarka. Flytpontonerna är integrerade längs med flytbryggan, vilket resulterar i en mycket robust konstruktion. Harbour-flytbryggor har till exempel en konstruktionshöjd på hela 75 cm. Laakso ger alltid 10 års täthetsgaranti på sina HD-polyetenpontoner. Laaksos Bryggor har tillverkat flytbryggor av polyetenpontoner sedan 1980-talet, och dessa flytbryggor ligger fortfarande på samma höjd över vattnet som när de först installerades. Flytbryggorna kan ligga kvar i vattnet året runt så länge platsen inte är utsatt för kraftig isbildning. Pontonflytbryggor är mer miljövänliga än exempelvis trä- och betongbryggor, som absorberar vatten och frigör mikroplaster. Polyeten- eller stålpontonflytbryggor är det naturliga, miljövänliga valet med luft som flytkraft.


Do you want to hide this popup?