Näsby Fält - Naturreservat. Vattenriket i Kristianstad.

 

Näsby Fält - Naturreservat. Vattenriket i Kristianstad.

 

Näsby Fält - Naturreservat. Vattenriket i Kristianstad.

Skruvpåle till spång

 

 

Hösten 2016 byggdes en ny spång i naturreservatet Näsby Fält som ligger i Kristianstads Vattenrike. Ett område som Kristianstad Kommun satsar mycket på och där AlfaBryggan fått vara delaktig i gällande andra projekt. Där just Skruvpålen varit en nyckelprodukt.

Näsby Fält är en stadsnära besöksplats i Kristianstads Vattenrike. Reservatet som tidigare var militärt övningsområde är ungeför 450 ha stort och innefattar både land och vatten med ett brett urval av olika naturtyper. Längs vandringsleden där stigen slingrar fram i en ekdominerad blandskog passeras ett låglänt parti som tidvis översvämmas av Helge å. Den gamla träspången som var uttjänt revs och ersattes med en ny mer tillgänglighetsanpassad modell. Arbetet utfördes i egen regi.

Den nya spången blev cirka 60 meter lång och naturen fick bestämma utformningen. Användningen av skruvpålar innebar att jobbet kunde utföras med bra ergonomi samt minimala markskador. För jobbet användes en 3.5-tons bandgående grävmaskin.

Användningen av skruvpålar innebar att jobbet kunde utföras med bra ergonomi samt minimala markskador.

Jens Svensson Naturvårdstekniker

Den gamla spången var byggd i lärk och ek. Den var smalare och saknade skydd mot avåkning för rullande trafik. Så som rullstol, barnvagn med mera. Den nya spången fick såleds tilläggen rejälare räcke, skydd mot avåkning och en utökad bredd. Spången fick även ett extra utrymme för bänk att vila sig på. Efter utsättningen så användes skruvpåle i dimension 76,1 till grundläggningen.

Område: Kristianstads Vattenrike, Näsby Fält

Kund: Kristianstads Kommun C4-Teknik

Källor: Kristianstads Kommun C4-Teknik, Jens Svensson

Bilder: Kristianstads Kommun C4-Teknik, Jens Svensson

Dela gärna sidan - Alla blir glada för ett bra tips!

Behöver du hjälp med att räkna på ett projekt? Kontakta oss, vi hjälper dig!