logo-alfabryggan-350×100

Information Köp & betalning

Här kan du läsa om hur och köp och betalning hanteras på vår webbplats. Vad som gäller och vilka alternativ som finns att tillgå.

Vi skiljer på köp via webbplatsen, köp via offertförfarande och köp via e-post. Ett köp anses som genomfört efter att du som användare har godkänt villkoren (köp via e-handeln), accepterat ett offererat förslag (svarat på offertförslag eller delgivit oss vinst i upphandling) eller självmant skickat in en e-post med inköpsorder eller godkänt ett förslag skickat per e-post (direktkontakt med säljare). Efter att köpet är överenskommet övergår du till att vara kund, antingen som privatperson eller företagskund (detta inkluderar alla som inte kan anses vara privatperson).

Köp via webbplatsen

Ett köp via webbplatsen sker uteslutande i vår e-handel. Där framgår produktens all information, data, pris och fraktuppgifter. Information om hela köpet skickas per e-post och finns lagrad på ditt kundkonto om du valt att registrera och skapa ett sådant. Tillgängliga betalningsalternativ är kort, faktura och faktura med delbetalning (i samarbete med Klarna), samt förskottsfaktura via AlfaBryggan AB. För företagare eller större organisationer finns möjligheten till 30-dagars faktura.

Köp via offert

Köp mot offert används vanligen för större lösningar som badplatser och båthamnar eller när produkterna tillverkas unikt för ditt ändamål. Vid köp mot offert ska all information framgå per e-post i ett dokumenterat förfarande. Tillgängliga betalningsalternativ är förskottsfaktura, delbetalning eller 30-dagars faktura (ej för privatpersoner) via AlfaBryggan AB. Delbetalning sker vanligtvis enligt tillverkarens föreskrifter och består av en del förskott, en del när varan är klar i fabrik samt en del vid leverans. Hur stor delen är specificeras i offerten. I dessa fall gäller inte distansavtalslagen. Spårning och status på köpet är begränsad.

Köp via e-post

Köp via e-post används när varan inte finns tillgänglig i vår e-handel, tillverkas unikt för ditt ändamål eller köps in av din organisation via inköpsavtal (separat dokument). Tillgängliga betalningsalternativ är förskottsfaktura, delbetalning eller 30-dagars faktura (ej för privatpersoner) via AlfaBryggan AB. Delbetalning sker vanligtvis enligt tillverkarens föreskrifter och består av en del förskott, en del när varan är klar i fabrik samt en del vid leverans. Hur stor delen är specificeras i offerten. I dessa fall gäller inte distansavtalslagen. Spårning och status på köpet är begränsad.

Villkor

Vilka villkor som gäller framgår i våra Allmänna Villkor samt särskilda villkor för respektive produkt. Prioriteringen är att de villkor som anges för respektive produkt gäller före våra allmänna villkor. Detta gäller i de fall där de särskilda villkoren saknas eller om det finns en konflikt med våra allmänna villkor.


Do you want to hide this popup?