logo-alfabryggan-350×100
stalponton-stalpontonbrygga-2

Läs mer om Stålponton

Stålpontoner är avgörande för tunga marina konstruktioner som kräver hållbarhet och stabilitet, exempelvis hamnbryggor och flytbroar. De tål svåra förhållanden som is och hård sjögång, vilket gör dem idealiska för kalla klimat. Med en livslängd på upp till 100 år och möjlighet till anpassning erbjuder stålpontoner en långsiktig, miljövänlig investering. Deras robusta konstruktion och optimerade bärighet vid kanterna ger en stabil plattform för allt från villahus på vatten till angöringsbryggor.

Stålpontoner: Den Optimala Lösningen för Tyngre Marina Konstruktioner

Stålpontoner representerar den ultimata lösningen för större och tyngre konstruktioner på vattnet, såsom båtshamnar med y-bommar, angöringsbryggor för passagerarfartyg eller flytande förbindelsebroar. Deras robusthet och hållbarhet gör dem idealiska för projekt där hög kvalitet och lång livslängd är avgörande.

Hållbarhet och Anpassningsförmåga

Konstruerade för att hålla i upp till 50 år utan underhåll eller 100 år med regelbundna underhållsperioder var 25-30:e år likt fartyg, är stålpontoner byggda för att tåla hårda förhållanden. De klarar av isbildning och hög yttre påverkan, vilket gör dem till ett föredraget val i nordliga regioner.

Med dimensioner som kan skräddarsys, erbjuder stålpontonerna en unik möjlighet till anpassade utformningar som går utanför standardlösningarna. Deras tjocklek ligger vanligtvis mellan 3-5 mm, skyddade av en dubbel lager av 2 mm epoxy-behandling mot korrosion och slitage.

Flexibilitet och Stabilitet

Våra rörpontoner av stål är konstruerade med ett robust ramverk som kan kläs eller byggas på efter eget behov och önskemål. Detta ger en anpassningsbar plattform för en mängd olika projekt både på bredd och höjd. Bärigheten hos dessa pontoner vid bryggor är optimerad vid kanterna, vilket resulterar i en minskad känslighet för sjögång och en mer stabil upplevelse.

Miljövänligt Val

Investeringen i stålpontoner är inte bara en investering i framtiden med tanke på kvalitet och hållbarhet, utan också ett miljövänligt val. Till skillnad från betongpontoner, som kan läcka ut skadliga ämnen i vattnet, är stålpontoner med luft som flytkraft fullt återvinningsbara i slutet av sin livscykel. Detta gör dem till ett hållbart alternativ som respekterar vår planet.

Sammanfattning

Stålpontoner erbjuder en hållbar, flexibel och anpassningsbar lösning för tyngre marina konstruktioner. Med deras långa livslängd, förmåga att tåla krävande miljöer och miljövänliga egenskaper, representerar de en framtidssäker investering för en rad olika marina projekt.

Köp rörponton av stål i vår e-handel


Do you want to hide this popup?