logo-alfabryggan-350×100

Produktpaket

Lilla servicepaketet till mottagningsanordning

Säkerställ att din hamns mottagningsanläggning alltid är i bästa möjliga skick med Lilla servicepaketet. Detta paket innehåller alla nödvändiga delar för att genomföra den rekommenderade servicen vart fjärde år, inklusive en gummikon, en impeller och en ny dekal för skylten. Genom att välja Lilla servicepaketet förebygger du driftstopp och garanterar en effektiv och problemfri tömningsprocess för din anläggning.

Innehåll:

Kona till sugtömningspump

Premium impeller till sugtömningspump

Dekal för mottagningsanordning

Pris:

3 048 kr inkl. moms

Beskrivning

Lilla servicepaketet till mottagningsanordning är en essentiell del i underhållet av din hamns infrastruktur. Med detta paket kan du enkelt utföra den standardiserade servicen som rekommenderas vart fjärde år, vilket innebär att din anläggning alltid kommer att fungera optimalt. Innehållande en gummikon, en impeller och en ny dekal för skylten, ger det dig de nödvändiga delarna för att upprätthålla anläggningens funktion och säkerställa en smidig hantering av tömningsprocessen. Att investera i Lilla servicepaketet innebär att du proaktivt skyddar din investering och försäkrar dig om att din mottagningsanläggning alltid är i toppskick, redo att hantera högsäsongens utmaningar.

Innehållet i paketet:

– 1 st gummikon
– 1 st impeller
– 1 st dekal för skylten till tömning

Marinarmatur Cleanport PN 160039

Albin Group är en framträdande leverantör av pumpar och pumpsystem för både fritids- och kommersiella båtar. Med deras produkter ombord kan du känna dig trygg, då du har tillgång till de säkraste och mest pålitliga produkterna för alla tänkbara situationer. Som en långvarig partner till AlfaBryggan har Albin Group etablerat sig som en pålitlig och erfaren aktör inom branschen.
Albin Group erbjuder ett omfattande sortiment av pumpar och pumpsystem som inte bara möter utan också överträffar de marina branschstandarderna i funktionalitet, kvalitet, utbytbarhet och prisvärdhet. Deras produkter är utformade för att uthärda de mest krävande förhållandena till sjöss och är byggda för att vara länge.
I vår e-handel hittar du bland annat Albin Groups sugtömningspumpar i Septic200-serien (som tidigare såldes under Marinarmatur), som är specialiserade på avloppshantering och sugtömning för båtar. Denna serie inkluderar pumpar och system som är designade för att effektivt hantera och processa avloppsvatten, vilket säkerställer att du uppfyller höga hygienstandarder och miljökrav.
Som en beprövad leverantör och partner till AlfaBryggan, kan du förlita dig på att Albin Group levererar pålitliga och professionella produkter. Med en gedigen historia och djupgående expertis är de en idealisk partner för alla dina behov av pumpsystem.

För att montera en mottagningsanordning på en brygga, följ dessa steg:

1. Kontrollera att sugpumpen inte är skadad och att alla tillbehör finns med i leveransen.
2. Förbered en plats så långt ut i hamnen som möjligt, på en bryggnock eller separat brygga för att underlätta för båtar att lägga till och tömma sina latrintankar.
3. Pumpens placering bör vara så låg och så nära båtplatsen som möjligt.
4. Se till att det finns rätt dimensionerat PE-rör för latrinet och en korrekt avsäkrad elkabel som är anpassad för den modell av sugtömningspump ni har valt.
5. Lossa serviceluckan och skruva fast latrinpumpen i underlaget med lämplig fästanordning.
6. Anslut avloppsröret, undvik böjar och elen till pumpen, och se till att en behörig elektriker utför elanslutningen.
7. Testkör sugpumpen genom att öppna kranen, stoppa ner slangen i vattnet och kontrollera att allt fungerar enligt medföljande beskrivning.
8. Utför en säkerhetstest genom att lyfta upp slangen så att den suger luft och observera att pumpen stänger av sig själv efter en viss tid som går att justera.
9. Vinterförvaring: Sug upp en hink med miljövänligt glykol, stäng av allt och avlägsna slangen/kranen och förvara den varmt.
10. Grattis, ni har nu marknadens bästa sugtömningspump som suger hela ca 2-2,5l/min.

Kom ihåg att alltid följa tillverkarens anvisningar och lokala föreskrifter vid installation av utrustning på bryggor.

Att skydda vår miljö och våra vatten är av yttersta vikt, och det börjar med ansvarsfull hantering av avfall från fritidsbåtar. Våra mottagningsstationer, även kallade sugtömningspumpar för tömning av båtars latrintankar, är designade för att vara så enkla och effektiva som möjligt, vilket uppmuntrar båtägare att göra rätt val för miljön. Med en effektiv lösning för avfallshantering genom en pålitlig mottagningsanordning i varje hamn blir det enkelt för båtägare att tömma sina latrintankar på ett säkert och hygieniskt sätt, utan risk för föroreningar i våra sjöar och hav.

Vårt sortiment av mottagningsstationer inkluderar olika modeller som passar alla typer av fritidsbåtar, från de minsta till de största. Varje station är utrustad med användarvänliga funktioner och tillbehör som gör tömningsprocessen snabb och smidig. Genom att erbjuda robusta och hållbara lösningar bidrar vi till att minska den negativa miljöpåverkan som otillbörlig hantering av latrin kan orsaka.

Att investera i en mottagningsstation är inte bara ett steg mot en renare natur, det är också en investering i hamnens och dess ägares framtid. En välutrustad båthamn med rätt utrustning för avfallshantering har ett högre attraktionsvärde och visar på ett miljömedvetet ägarskap. Vi på AlfaBryggan är stolta över att kunna erbjuda marknadens mest pålitliga mottagningsanordningar som uppfyller de lagkrav som trädde i kraft den 1 april 2015, samt de obligatoriska avfallshanteringsplanerna enligt det nya regelverket TSFS 2023:12. Detta är en del av vårt engagemang för miljö och klimat.


Do you want to hide this popup?