logo-alfabryggan-350×100

Produkter taggade med returplast

Returplast är en term som används för att beskriva plastmaterial som har samlats in för återvinning. Detta inkluderar en mängd olika typer av plastprodukter och förpackningar som har använts och sedan återlämnats eller insamlats för att bearbetas och återanvändas i nya produkter. Returplast kan komma från hushåll, industri och handel och är en viktig del av den cirkulära ekonomin, där material hålls i omlopp och återanvänds för att minska avfall och miljöpåverkan. Genom att återvinna plast bidrar vi till att spara råvaror, energi och minskar utsläppen av växthusgaser.


Do you want to hide this popup?